Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy od dłuższego czasu boryka się z problemem zanieczyszczania dróg powiatowych, rowów przydrożnych i przepustów. Problem ten nasila się zwłaszcza wiosną i jesienią, czyli w okresach deszczowej pogody, czego przykład mieliśmy w bieżącym roku. Drogi są zanieczyszczane błotem i obornikiem wywożonym na kołach ciągników i maszyn rolniczych.

Pomijając fakt, że błoto i obornik na drodze nie wyglądają estetycznie, to przede wszystkim stwarzają śmiertelne niebezpieczeństwo dla kierowców, którzy wjeżdżając na zanieczyszczoną drogę mogą wpaść w poślizg. Zawracanie ciągnikami z maszynami rolniczymi podczas prac polowych powinno się odbywać tylko i wyłącznie na uprawianych gruntach. W przypadku braku takiej możliwości, po skończonych pracach polowych zabrudzoną jezdnię należy bezwzględnie uprzątnąć.

Rowy i przepusty przydrożne służą tylko i wyłącznie do zbierania wody z nawierzchni drogi, bardzo często jednak są zanieczyszczane wodą zwożoną w beczkach z pól, która zawiera spore ilości trawy, obornika, liści, korzeni, co w efekcie powoduje zapychanie przepustów i ich niedrożność. Do rowów przydrożnych odprowadzana jest także woda opadowa z dachów budynków, utwardzonych i nieutwardzonych podwórek oraz bezpośrednio z pól, a także z instalacji służących do mycia lub płukania płodów rolnych.

Zgodnie z kodeksem wykroczeń (art. 91) za zanieczyszczanie drogi, które może powodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienia w ruchu drogowym przewidziana jest kara grzywny do 1500 złotych, kara nagany, jak i nakaz uprzątnięcia drogi. Taryfikator mandatowy przewiduje również mandat karny do 200 złotych za takie wykroczenie. Należy również pamiętać o kwestiach związanych z ewentualną odpowiedzialnością karną i cywilno – prawną za spowodowanie wypadku lub kolizji drogowej na skutek udowodnionego wpływu zanieczyszczenia drogi, np. z powodu poślizgu na warstwie błota czy obornika naniesionego na drogę z pól lub gospodarstw na kołach ciągników i maszyn rolniczych.

Narastająca liczba zgłoszeń użytkowników dróg świadczy o braku przyzwolenia na takie zachowania, a także pokazuje na coraz większą świadomość mieszkańców i troskę o nasze wspólne bezpieczeństwo oraz wspólne dobro, jakim są drogi.

tekst: ZDP w Łęczycy

Skip to content