Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bezpieczeństwo biologiczne w gospodarstwie

W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk GRYPY PTAKÓW (AI) w kraju Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania ZASAD BIOASEKURACJI w gospodarstwach utrzymujących drób, w tym o konieczności:

PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT
(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni zewnętrznych pojazdów dezynfekcja kabiny)

CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA

CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZEZ:
1 .Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji.
(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” – usunięcie ściółki, pomiotu, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł)

2. Mycie preparatem myjącym.
(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem)

3.Dezynfekcja właściwa.
(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku dezynfekcji mokrej powierzchni).

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:
– Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;
– Zakres temperatur – środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
– Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
– Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W przypadku konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu biobójczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je stosujących, zwierząt przebywających w pomieszczeniach, w których produkty stosowano a także środowiska (wody, gleby) właściwym jest nawiązanie kontaktu z profesjonalną firmą prowadzącą dezynfekcję.

WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ORAZ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM: http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%c3%b3jcze.

PRODUKTY BIOBÓJCZE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ NALEŻĄ DO GRUPY PRODUKTOWEJ PT3.

Każdorazowo przed dokonaniem wyboru produktu biobójczego do celów dezynfekcyjnych należy upewnić się, że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze. Informacja ta zawarta jest w ulotce produktu biobójczego lub w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu produktowi. Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.

Czyszczenie i dezynfekcja

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw 300 szt średniorocznie
Plan bezpieczeństwa biologicznego
Plan bioasekuracji – wzór

Skip to content