Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bezpieczne prace rolne, a sieć elektroenergetyczna

Prace rolne w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej powinny być wcześniej dokładnie przemyślane i zaplanowane. W trakcie ich wykonywania należy zachować szczególną ostrożność. Chwila nieuwagi może przyczynić do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Uwaga na wysunięte elementy pojazdu

Do wypadków przy pracach polowych związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną dochodzi często w wyniku zahaczenia wysuniętymi elementami maszyn rolniczych o linię niskiego, średniego lub wysokiego napięcia. Dlatego ważne jest, aby żadna część (np. antena, opryskiwacz) pojazdu nie przekraczała bezpiecznej wysokości od ziemi. Pojazd powinien również posiadać osłonę dla obsługi uniemożliwiającą wysunięcie się człowieka poza jego obrys.

Uwaga na linię średniego i wysokiego napięcia

W przypadku linii średniego i wysokiego napięcia, do przeskoku ładunku elektrycznego nie jest konieczne bezpośrednie zetknięcie elementu pojazdu z przewodami. Wystarczy tylko, że znajdzie się on w zbyt bliskiej odległości od nich.

Uwaga na rutynę

Podczas prac polowych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej nie należy działać rutynowo. Dystans, jaki oddziela przewody linii elektroenergetycznych od ziemi, może zmieniać się m.in. w zależności od warunków atmosferycznych, a także obciążenia samej linii. Dlatego przy przejeżdżaniu pod przewodami nigdy nie wolno kierować się tym, że wcześniej udawało się to już zrobić bezpiecznie.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), w tym Energa-Operator, dbają o to, aby niezależnie od warunków, odległość przewodów od ziemi nie przekroczyła wartości minimalnych.

Uwaga na to co pod ziemią

Przy pracach pługiem należy uwzględnić obecność znajdujących się pod ziemią elektroenergetycznych linii kablowych. Orkę należy prowadzić tak, aby nie występowało ryzyko zawadzenia o biegnący pod ziemią kabel lub bednarki uziemiające. W razie wątpliwości co do głębokości, na której ułożona jest linia, można zadać pytanie o to właściwemu dla danego terenu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, takiemu jak ENERGA-OPERATOR.

Uwaga przy składowaniu materiałów

Ze względów bezpieczeństwa w pobliżu linii elektroenergetycznych nie wolno też składować np. plonów w stertach. Bezpieczne, minimalne odległości (liczone w poziomie od skrajnych przewodów linii) dla składowania materiałów przy liniach wynoszą powyżej 3 m – od linii niskiego napięcia do 1 kV, powyżej 5 m – od linii średniego napięcia do 15 kV, powyżej 10 m – od linii średniego napięcia do 30 kV, powyżej 15 m – od linii wysokiego napięcia do 110 kV, a także powyżej 30 m – dla każdej linii wysokiego napięcia o napięciu wyższym niż 110 kV.

W razie wypadku należy zachować spokój

Co zrobić, jeżeli znajdziemy się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, np. w wyniku zahaczenia elementem pojazdu rolniczego o słup linii elektroenergetycznej lub o same przewody? Jeżeli nie jest to konieczne (np. w przypadku pożaru), nie należy wysiadać z pojazdu. W przypadku kiedy napięcie przedostaje się do gruntu, np. przez zerwane przewody, zbyt duży odstęp pomiędzy postawionymi na ziemi stopami spowoduje przepływ prądu przez nasze ciało. Zazwyczaj opony pełnią w takich wypadkach funkcję izolującą. Przypadkowe dotknięcie przez operatora metalowych elementów maszyny również może spowodować porażenie.

Często przyczyną odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci w takich sytuacjach, jest właśnie opuszczenie maszyny, z powodu stresu lub z „ciekawości”, aby zobaczyć co się stało.

Kiedy podejrzewamy (np. usłyszeliśmy huk, zobaczyliśmy iskry), że maszyna którą kierujemy zawadziła o linię elektroenergetyczną, to najlepiej pozostać w niej do momentu nadejścia pomocy. Nie należy oczywiście dotykać jej metalowych, mogących przewodzić prąd, elementów.

Jeżeli mamy możliwość powinniśmy również zadzwonić pod numer Pogotowia Energetycznego 991, a w razie potrzeby powiadomić także inne służby. Dlatego też podczas pracy w polu warto mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy.

Plakat bezpieczne prace rolne

Skip to content