Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Do końca roku można skorzystać z programu Profilaktyka 40+

Program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS”, jest realizowany od 1 lipca 2021 r. Miał się skończyć po kilku miesiącach, jednak parokrotnie decydowano o jego wydłużeniu. Teraz po raz kolejny. Tym razem do grudnia 2024 roku.

Jak przypomina Ministerstwo Zdrowia, pacjent może skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w ramach programu bez skierowania od lekarza. – Badania są podzielone na trzy pakiety: dla kobiet, dla mężczyzn oraz wspólny. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne – wylicza Biuro Komunikacji resortu.

Z programu „Profilaktyka 40 PLUS” od 1 lipca 2021 r. skorzystało przeszło 3 mln uprawnionych osób. Niektórzy już na samym początku. Te osoby mają szansę, aby skorzystać z niego jeszcze raz. Ważny, by od pierwszych badań minęło co najmniej 12 miesięcy. Skierowanie nr 2 w ramach programu jest generowane automatycznie przez system.

Z jakich dokładnie badań można skorzystać?

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:
– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
– stężenie glukozy we krwi
– próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
– poziom kreatyniny we krwi
– badanie ogólne moczu
– poziom kwasu moczowego we krwi
– krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn:
morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
– stężenie glukozy we krwi
– próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP
– poziom kreatyniny we krwi
– badanie ogólne moczu
– poziom kwasu moczowego we krwi
– krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
– PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
pomiar ciśnienia tętniczego
– pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie
– obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Osoby, które chcą zdecydować się na udział w programie, mają na to czas do końca tego roku. Wcześniej jednak należy odpowiedzieć na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:
Internetowego Konta Pacjenta;
– aplikacji mojeIKP;
– w placówce, w której można wykonać badania.

Na podstawie odpowiedzi zostaną ocenione czynniki ryzyka. – Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system – informuje Ministerstwo Zdrowia. Skierowania nie trzeba drukować. Wystarczy udać się do przychodni, która wykonuje badania i umówić ich termin.

Program „Profilaktyka 40 Plus” dedykowany jest dla każdej osoby po 40 roku życia, a szczególnie dla tych, którzy nie mieli możliwości wykonania takich badań dotychczas, lub wykonali je stosunkowo dawno. Co należy zrobić z uzyskanymi wynikami badań? Jeżeli wszystkie wyniki są prawidłowe, to proces się kończy, a badania stanowić będą punkt odniesienia dla kolejnych badań i pomiarów wykonywanych w przyszłości. Jeżeli natomiast jakikolwiek wynik badania lub pomiaru będzie odbiegał od wartości prawidłowych, to niezbędne będzie skonsultowanie wyników z lekarzem prowadzącym, który powinien zaplanować dalsze postępowanie, zależne od uzyskanych wyników badań – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Skip to content