Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Wakacje to czas wolny od szkoły i obowiązków, nauki czy pracy, który kojarzy się z beztroską, słońcem i zabawą. Obozy, kolonie, wycieczki oraz wyjazdy zagraniczne, szczególnie połączone z aktywnością fizyczną, to najlepszy sposób na ciekawie spędzony letni czas.
Warto przypomnieć sobie czego należy się wystrzegać i na co zwracać szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie dostarczając tylko pozytywnych, niezapomnianych wrażeń.
Jeżeli Twoje dziecko wyjeżdża na zorganizowany wypoczynek, sprawdź pod czyją będzie opieką i czy wypoczynek został zarejestrowany. Szczegółowe informacje dla organizatorów wypoczynku i rodziców znaleźć można na stronie:
www.wypoczynek.men.gov.pl lub w kuratorium oświaty.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy przypomina, że każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:
? ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.),
? rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).
Nadzór w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku w trakcie ich trwania.
Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku. Dane teleadresowe dostępne są na tej stronie (http://www.pis.lodz.pl/page/270,stacje-powiatowe.html ).

Materiały informacyjne:
Patent na bezpieczne wakacje – ulotka informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łęczycy
Daria Kondak

Patent-na-bezpieczne-wakacje-2018

Skip to content