Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bezpieczny wypoczynek zimowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że pracownicy powiatowych stacji Sanitarno-Epidemiologicznych  w okresie ferii zimowych sprawują nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi w obiektach, w których organizowany jest wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Jednocześnie podajemy porady dla rodziców i opiekunów:

  • Sprawdź czy organizator zgłosił wypoczynek do odpowiedniego kuratorium. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wypoczynek.mein.gov.pl.
  • Zwróć uwagę na warunki transportu ? organizator powinien na kilka dni przed wyjazdem zawiadomić najbliższą jednostkę policji o terminie wyjazdu. Pojazd zaś można sprawdzić na stronie https://www.bezpiecznyautobus.gov.pl/.
  • Porozmawiaj z dziećmi o podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania w czasie przebywania na feriach zimowych.
  • Zadbaj, by dziecko przebywające w domu:
    • miało zapewnioną opiekę,
    • spędzało czas w sposób urozmaicony,
    • poinformowane było, co robić w sytuacjach kryzysowych (np. pożar, awaria).

Jeżeli warunki, w których wypoczywa dziecko, budzą wątpliwości, poinformuj odpowiednią terenowo stację sanitarno-epidemiologiczną.

Bezpieczny wypoczynek ? poradnik Ministerstwa Edukacji i Nauki i organizacja wypoczynku ? zima 2022/2023

Kompendium wiedzy o bezpiecznym wypoczynku ? informacje dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku ? znajduje się na stronie MEiN (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2).

Zapraszamy do skorzystania.

Kampania #FeriewŁódzkiem

Na Facebooku WSSE w Łodzi (https://www.facebook.com/profile.php?id=100064879416934) oraz w mediach społecznościowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez cały czas trwania ferii zimowych odbywać się będzie kampania poruszająca najważniejsze tematy z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa: m.in. kwestię aktywności fizycznej, odpowiedniego stroju, ochrony przeciwsłonecznej (także zimą!) czy bezpieczeństwa na drodze. Zachęcamy do śledzenia i udostępniania.

Skip to content