Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nowy Sołtys w Konarzewie

We wtorek 17 stycznia w Domu ludowym w Konarzewie odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu wyboru sołtysa. Wzięły w nim udział 24 osoby.
Nowym Sołtysem Konarzewa została wybrana Teresa Sokół (18 głosów poparcia). Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz sołectwa i gminy.
Wybrano także Radę Sołecką, w skład której weszli: Przewodniczący – Łukasz Miller, Członkowie: Katarzyna Białkowska i Bożena Zielińska.
podczas zebrania omówiono też wiele spraw dotyczących bieżącego funkcjonowania sołectwa i Gminy Piątek.

Po raz kolejny (4) niepowodzeniem zakończyło się zebranie wiejskie zwołane w celu wyboru sołtysa Górek Łubnickich, które odbyło się we wtorek 17 stycznia. W zebraniu uczestniczyło zaledwie 5 mieszkańców sołectwa i żadna z nich nie wyraziła chęci objęcia urzędu sołtysa. Mieszkańcy poprosili o przyłączenie ich sołectwa do sołectwa Łubnica.

Skip to content