Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – dzień na złożenie deklaracji!

Urząd Miejski w Piątku przypomina, że od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosił 14 dni.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Deklaracje można składać:

1) w formie elektronicznej przez Internet  ? jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB – https://zone.vf-lab.pl/
Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

2) w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Miejsce składania deklaracji dla budynków położonych na terenie Gminy Piątek:
Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek
Prowadzący sprawę:
Krzysztof Menes – tel. 24 722 12 39
Współpraca:
Monika Błaszczyk
Joanna Raj-Burdukiewicz

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Składanie deklaracji rozpoczęło  się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji. 

Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji tych istniejących.

Informujemy również, że wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna.

Więcej informacji oraz druki deklaracji dla budynków i lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych na https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

CEEB- broszura dla włas?cicieli i zarza?dco?w

Ulotka 1

Ulotka 2

CEEB w pigułce

Film – https://www.youtube.com/watch?v=ZzRuaq3l4Nk

Skip to content