Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dobiegają prace związane z termomodernizacją kompleksu szkolnego

Trwa faza końcowa realizacji zadania inwestycyjnego, pn. ?Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1? zbliża się do ukończenia robót budowlanych.  

Postęp robót budowlanych na koniec sierpnia 2020r. – trwają ostatnie prace porządkowe, usuwane są ostatnie usterki, przygotowywany jest rozruch technologiczny instalacji, kompletowana jest dokumentacja powykonawcza.

Cały czas trwa współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ? sukcesywnie wypłacane są refundacje i kolejne zaliczki na realizację projektu.  Powyższe pozwala na jego sprawną i zgodną z planem realizację, mimo trudnej sytuacji epidemicznej. Odbiór końcowy robót budowlanych zaplanowano na początku września.

Dzięki realizacji projektu i jego współfinansowaniu ze środków UE, od nowego sezonu grzewczego, obiekty szkolne wyposażone będą w nowoczesną infrastrukturę grzewczą, wykorzystującą odnawialne źródła energii, wspomaganą instalacją ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

We wrześniu zaplanowano zakończenie projektu w ramach RPO WŁ, w tym złożenie wniosku końcowego o płatność.

Skip to content