Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczamy ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. Na obsługę zadania samorządy gminne otrzymają 2% wartości wypłaconej kwoty dodatków osłonowych w swojej gminie.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

W załączeniu przekazuję, zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy znajdują się:

  • wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia,
  • materiały informacyjne
  • informacja o infolinii dla gmin, którą uruchamiamy 4 stycznia br.

Anna Moskwa
Minister Klimatu i Środowiska

wniosek o dodatek osłonowy

klauzula informacyjna

Wnioski przyjmowane są od 5 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku – ul. Łowicka 4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje, że wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. wówczas wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. pierwsza do 31 marca i druga do 2 grudnia.

Osoby, które złożą wniosek o dodatek osłonowy po 31 stycznia 2022r. otrzymają wypłatę 100% dodatku jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.

Ostateczny termin złożenia wniosku o dodatek osłonowy to 31 października 2022r. Wnioski złożone po 31 października 2022r. pozostają bez rozpatrzenia.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Skip to content