Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dodatkowe polowanie zbiorowe w obwodzie 56

Zgodnie z poleceniem Ministra Środowiska z dnia 28.12.2018 r przekazanym wszystkim Łowczym Okręgowym na spotkaniu w Ministerstwie Środowisk, zarząd K.Ł nr 17 „TUR” w Łodzi organizuje dodatkowe polowanie zbiorowe wieloobszarowe w obw. 56 dnia 27.01.2019 roku.
Zbiórka godz 8.00 Rogóźno 25, prowadzący polowanie kol. Tomasz Fryc, zakończenie polowania godz 15.00.

Za zarząd K.Ł nr 17 „TUR” w Łodzi
Sekretarz
Mikołaj Rafalski

Skip to content