Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poszukiwacze autorytetów z Czernikowa

Autorytet dla dziecka to osoba znacząca, pozostająca w dłuższym kontakcie emocjonalnym, wywierająca wpływ z racji roli społecznej lub funkcji, jaką pełni  w życiu dziecka. Autorytetem mogą być rodzice, opiekunowie, rodzeństwo, nauczyciele?

W styczniu w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie  podejmujemy różnorodne działania po to, aby nasza młodzież potrafiła odnaleźć jedną z największych, a zarazem najbardziej zapomnianych wartości ? AUTORYTET.

?Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU? to kampania profilaktyczno-edukacyjna, w której uczestniczymy. Jest ona skierowana do uczniów klas IV ? VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania traktujemy jako pierwszy krok do wzmacniania Autorytetu. Koordynatorkami tej kampanii jest p. Jolanta Barylska- psycholog szkolny i p. Joanna Śliwińska- pedagog szkolny.
Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodziców i nauczyciela. Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content