Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Piątku

W piątek, 31 maja Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przekazał dofinansowanie 66 spółkom wodnym na konserwację rowów melioracyjnych. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa. Otrzymali je wszyscy, którzy o to wnioskowali.

Spółki wodne tworzą osoby fizyczne (głównie rolnicy) lub prawne, żeby zaspokajać potrzeby w zakresie gospodarowania wodami. Najczęściej powstają w celu melioracji wodnych, to znaczy odwadniania i nawadniania gruntów rolniczych. Często zajmują się również małym retencjonowaniem wody, co jest przydatne w sytuacji suszy, a gdy wody jest nadmiar, małe zbiorniki mogą pewne ilości przyjąć aby pola nie zostały zalane.

I właśnie na konserwację rowów melioracyjnych wraz ze związanymi z nimi funkcjonalnie budynkami Samorząd Województwa Łódzkiego przeznaczył dotacje. W budżecie przygotowanych było 2,5 mln zł, ostatecznie spółkom przekazano 1,7 mln zł. Na tyle bowiem zostały złożone wnioski. Wynika to z tego, że spółki musiały pokryć połowę kosztów inwestycji jako tzw. wkład własny.

Skip to content