Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Działania oszczędnościowe Urzędu Miejskiego w Piątku

Dnia 17 października br. weszła  w życie ustawa ? O szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ta ustawa obliguje samorządy już od 1 grudnia br. do całkowitego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10%.

Spadek dochodów z PIT w połączeniu ze wzrostem wydatków bieżących , wzrostem cen energii elektrycznej i gazu, wysoką inflacją ? spowodowało, że gminy znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wdrożenie programu oszczędnościowego przez Gminę Piątek pozwoli na zachowanie ciągłości świadczenia usług publicznych.

Działanie w zakresie oszczędzania energii elektrycznej, ciepła i wody dotyczą Urzędu Miejskiego, gminnych szkół i przedszkoli oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Centrum Usług Wspólnych, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury.

1. Ogrzewanie budynków użyteczności publicznej
– w dni wolne od pracy oraz po zakończeniu pracy redukcja ogrzewania do niezbędnego minimum.

2. Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne budynków użyteczności publicznej po godzinach funkcjonowania placówek.
 – ograniczenie do niezbędnego minimum oświetlenia, zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz budynku ( np. punkty świetlne przed wejściem do budynków),
– wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno ? informacyjnych,
– racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędu,
– pracowników zobligowano do: niedogrzewania i nie wychładzania pomieszczeń, drukowanie jedynie niezbędnych dokumentów, wyłączania urządzeń, których nie  używają, a znajdują się w trybie czuwania lub uśpienia. W miarę możliwości  rezygnacja z oświetlenia sztucznego na rzecz naturalnego, efektywnego użytkowania  klimatyzacji.

Podjęte przez Gminę działania oszczędnościowe stworzą możliwość na realizację obowiązku określonego w art. 37 w/w ustawy.

Skip to content