Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dzień Otwartej Szkoły w Czernikowie

Szanowni Rodzice! Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie zaprasza na Dzień Otwarty Szkoły i  Oddziału Przedszkolnego grup 3-4 latków i 5-6 latków w dniu 20 marca 2020 r. o godz. 11.00
Jeśli chcecie, żeby Wasze dziecko:
– zdobywało wiedzę i umiejętności na bardzo wysokim poziomie,
– uczyło się w mało licznych klasach, sprzyjających indywidualizowaniu pracy z uczniem,
– rozwijało zainteresowania,
– uczyło się myśleć i rozumieć świat,
– wierzyło w siebie i własne możliwości,
– mogło liczyć na pomoc w każdej sytuacji?
zapraszamy do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Oferujemy:
– wspaniałą kadrę nauczycieli ? wymagających, ale skutecznych,
– świetnie i nowocześnie wyposażone sale lekcyjne i pracownie: informatyczną, matematyczno-
fizyczną, polonistyczną, historyczno-geograficzną, biologiczno-chemiczną (Eko-pracownię) oraz sale dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziału przedszkolnego,
– dostęp do biblioteki i świetlicy szkolnej,
– opiekę pedagoga, psychologa i logopedy
– bogatą ofertę programów, projektów, akcji, wycieczek, imprez i uroczystości dla dzieci i dorosłych,
– wysoki poziom bezpieczeństwa,
– wspaniałą rodzinną i przyjazną atmosferę.

Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.spczernikow.edupage.org zakładka ?Rekrutacja? oraz osobiście podczas Dnia Otwartego.
Zapraszamy

Skip to content