Dzień Sołtysa

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim
z okazji Dnia Sołtysa
najszczersze życzenia,
wielu sukcesów w życiu zawodowym
i osobistym składają
Krzysztof Lisiecki – Wójt Gminy Piątek,
Daniel Gorący – Przewodniczący Rady Gminy,
Radni Gminy Piątek,
Renata Lepalczyk – Sekretarz Gminy Piątek,
Pracownicy Urzędu Gminy Piątek

Życzenia od Marszałka Województwa Łódzkiego

Back to top