Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Efekty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD ?POLCENTRUM? w 2022 r.  

Za nami kolejny rok owocny w nabory, w ramach poddziałania 19.2 ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? w ramach działania ?Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rok 2022 Lokalna Grupa Działania ?POLCENTRUM? rozpoczęła od przeprowadzenia naboru grantowego pn. ?Doposażenie orkiestr i zespołów muzycznych w instrumenty muzyczne i stroje oraz doposażenie grup aktywizujących (LSR)?. Planowany limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 299 250,00 zł natomiast kwota dofinansowania jednego wniosku wynosiła 15 750,00 zł. W ramach naboru wpłynęły 22 wnioski, a aż 19 uzyskało dofinansowanie. Wśród grantobiorców, wyróżnić można podmioty z terenu wszystkich gmin objętych LSR, w tym m.in. z Gminy Piątek: Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie (kwota uzyskanego grantu: 15 097,00 zł), Fundacja „Zielony Piątek” (kwota uzyskanego grantu: 15 750,00 zł) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bielic i Bronikowa (kwota uzyskanego grantu: 15 113,00 zł).

Następny nabór jaki został ogłoszony to ?Podejmowanie działalności gospodarczej?. Planowany limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 640 000,00 zł natomiast kwota dofinansowania jednego wniosku wynosiła 80 000,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 13 wniosków, a 6 z nich otrzymało dofinansowanie. Z terenu Gminy Piątek dofinansowanie otrzymał wniosek pn. ?Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska?, złożony przez Panią Paulinę Kalusińską.

Kolejny i zarazem ostatni nabór jaki został przeprowadzony w 2022 r. to ?Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym dróg?. Planowany limit dostępnych środków w ramach naboru wynosił 801 150,00 zł natomiast kwota dofinansowania jednego wniosku wynosiła maksymalnie 114 450,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 7 wniosków i wszystkie otrzymały dofinansowanie. Ponownie wśród wnioskodawców, którzy otrzymali dofinansowanie, wyróżnić można podmioty z terenu wszystkich gmin objętych LSR. Z terenu Gminy Piątek dofinansowanie otrzymał wniosek złożony przez Stowarzyszenie Przystań Piekary, dotyczący ?Modernizacji budynku świetlicy gminnej w Piekarach?.

Realizowane i planowane do realizacji projekty, z całą pewnością przyczynią się do pobudzenia aspiracji życiowych, poprawy jakości życia i podejmowania działań odpowiadających na zdiagnozowane z udziałem społeczności potrzeby.

Serdecznie gratulujemy uzyskanych dofinansowań. Życzymy owocnej realizacji projektów oraz zapraszamy do aplikowania w kolejnych naborach, ogłaszanych przez Stowarzyszenie LGD ?POLCENTRUM?.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wszystkich dofinansowanych operacji, w ramach ww. naborów, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.polcentrum.pl (zakładka ?Home?)

Skip to content