Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Finał grantu „Sołectwo na plus” w Konarzewie

W Konarzewie zakończyły się prace związane z realizacją projektu „Działając razem ? zrobimy więcej” współfinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego kwotą 12 tys. zł w ramach grantu „Sołectwo na plus”. Całkowity koszt zadania wyniósł 18 505,02 zł. Kwotę 6 505,02 zł dołożyła Gmina Piątek.

W ramach realizacji projektu wykonano ogrodzenie panelowe działki, na której zlokalizowany jest Dom Ludowy oraz podjazd z kostki brukowej na działkę.

Ponieważ większość mieszkańców sołectwa zaangażowanych w realizacje projektu to rolnicy, prace związane z budową ogrodzenia rozpoczęto dopiero po zakończeniu prac polowych ? w październiku. Zakotwiczono w gruncie słupki ogrodzeniowe, do których na następnie przykręcono panele ogrodzeniowe, ułożono podmurówkę. Zamontowano też zakupioną furtkę i bramę, którą mieszkańcy już wcześniej pozyskali we własnym zakresie.

W listopadzie zakupiono piasek oraz kostkę brukową i krawężniki. Następnie przystąpiono do budowy podjazdu. Prace wykonali mieszkańcy sołectwa z pomocą pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego. Na zakończenie realizacji wykonano oznakowanie projektu ? na ogrodzeniu zamontowano tablicę informacyjną, a na większych elementach ogrodzenia pojawiły się naklejki z informacją o współfinansowaniu zadania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wiosną działka zostanie uporządkowana i pojawią się nasadzenie roślin ozdobnych.

Skip to content