Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zgłoszenie na zakup węgla po cenie preferencyjnej

Gmina Piątek przystępuje do procesu zakupu dystrybucji paliwa stałego
 
W środę, 2 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe spełniające warunki do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, będą mogły zakupić opał w gwarantowanej cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za 1 tonę (cena nie obejmuje kosztu transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału).

W ramach zakupu preferencyjnego gospodarstwo domowe będzie mogło kupić węgiel w dwóch transzach:
I ? do 31 grudnia 2022 r. ? 1,5 tony na gospodarstwo
II ? od 01 stycznia 2023 r. ? 1,5 tony na gospodarstwo   

Gospodarstwo domowe, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. złotych brutto za 1 tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 nie będzie miało możliwości  zakupu węgla po preferencyjnej cenie.
Obecnie Gmina Piątek oczekuje na kontakt od spółek wskazanych w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych.
Termin sprowadzenia węgla jest niezależny od Gminy.

Poniżej publikowany jest wzór wniosku o zakup węgla na zasadach preferencyjnych i klauzula informacyjna.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego

Klauzula informacyjna – zakup preferencyjny węgla

UWAGA!
Wnioski można składać osobiście od 10 listopada 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku ? ul Łowicka 4 lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na skrzynkę ePUAP GOPS w Piątku ? adres skrytki /GOPS_PIATEK/SkrytkaESP – wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym).

Więcej informacji na temat zakupu węgla na zasadach preferencyjnych w kolejnych komunikatach.

Skip to content