Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ekoGospodynie – projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że na terenie Gminy Piątek wystartował pilotażowy projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich ekoGospodynie.
W ramach projektu ekoGospodynie każde zgłoszone KGW bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Koła Gospodyń Wiejskich poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność (Koło Gospodyń otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).

REMONDIS Electrorecycling w celu wsparcia w projekcie przekazuje materiały edukacyjno-informacyjne (min. plakaty) oraz zapewnia sprawny odbiór i zagospodarowanie zebranego zużytego sprzętu i baterii/akumulatorów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
tel. 607 910 572; e-mail: kgw.electro@remondis.pl

Zachęcamy do udziału w projekcie.

zaproszenie do ekoGospodynie

plakat ekoGospodynie

Skip to content