Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Przypomnienie o terminie płatności podatków lokalnych

Burmistrz Piątku przypomina o zbliżającym się terminie płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego oraz II raty podatku od środków transportowych, który upływa 15 września 2022 r.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego można uregulować:

  • u inkasentów – sołtysów;
  • w kasie Urzędu Miejskiego (karta, gotówka, BLIK);
  • na rachunek bankowy BSZŁ Łęczyca o/Piątek

57 9029 1023 0300 0244 2003 0003

Podatek od środków transportowych należy wpłacać na ww. rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piątku lub w kasie Urzędu.

Uwaga:
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł.

Skip to content