Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elektroniczna książka ewidencji pobytu na polowaniu

Zarząd koła łowieckiego ?Czapla? w Piątku, informuje, że od dnia 1.01.2022 książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym dla obwodu łowieckiego nr 29 i obwodu łowieckiego nr 42 prowadzona jest w sposób elektroniczny. Zgodnie z art. 42 b ust. le ustawy z dnia 13.10.2005 Prawo Łowieckie (tj. Dz.U. z 2020 r poz. 67 ze zm.) książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podlega udostępnieniu wszystkim zainteresowanym na ich pisemny wniosek, w zakresie obejmującym informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca polowania indywidualnego, a także nr uprawnienia do jego wykonywania.

Wniosek w powyższym zakresie wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje zainteresowanego o jego interesie prawnym lub faktycznym, dotyczącym omawianego zagadnienia należy kierować na adres:
Koło łowieckie ?CZAPLA? w Piątku,
u
l. Rynek 9 m.15, 99-120 Piątek

Skip to content