Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fair Play – Ola dobrze wie, co to znaczy

W poniedziałek  11 października 2021r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyło się spotkanie poświęcone Fair Play. Wzięli w nim udział uczniowie oraz zaproszeni goście: dr Jolanta Kowalska z Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauki o Wychowaniu, członek Klubu Fair Play; Mieczysław Nowicki ? Wiceprezesem PKOL, Towarzystwa Olimpijczyków PKOL; Burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki; Bogdan Urbanek – Prezes LKS ?Malina? Piątek; dyrektor szkoły –  Krystyna Grabowska; nauczyciele  wychowania fizycznego; pedagog szkolny  A. Kacprzak; nauczyciele ? wychowawcy. Uczestników spotkania powitała dyrektor szkoły Pani K. Grabowska -przedstawiając jego temat i cel. Najpierw wyjaśniła pojęcie fair play, przestawiła ZASADY  FAIR  PLAY, które powinny być przestrzegane bez względu na okoliczności, m.in.:

  1. Sukces jest ważny, ale nie za wszelką cenę.
  2. Traktuj wszystkich tak samo, czy to w szkole, w rywalizacji na podwórku czy podczas ważnych zawodów i turniejów.
  3. Każdemu zawodnikowi, nawet zawodnikowi drużyny przeciwnej należy udzielić pomocy jeśli tylko potrzebuje naszego wsparcia.
  4. Bądź zawsze w porządku w stosunku do siebie, kolegów i koleżanek.

Po powitaniu uczestników spotkania przez panią dyrektor i wyjaśnieniu zasad fair play głos zabrała pani dr Jolanta Kowalska, która przedstawiła sylwetki sportowców, laureatów konkursów Fair Play PKOL. Pani Kowalska zachęcała młodzież do takiej postawy w życiu codziennym, szkolnym oraz sporcie. Z kolei wystąpił Pan Mieczysław  Nowicki opowiadając o sportowcach promujących postawy fair play. Zaprezentował również książkę ?FAIR PLAY?, zachęcając do jej przeanalizowania. Później głos zabrał Pan Burmistrz Piątku K. Lisiecki. Wskazał także znanych sportowców, którym bliska jest postawa fair play. Przypomniał zachowanie Pana Nowickiego, który potrafił zrezygnować z własnego sukcesu, dla sukcesu Ryszarda Szurkowskiego. Zebrani z zaciekawieniem wsłuchiwali się w barwne opowieści o zasadach i postawach fair play wielu znanych ludzi.

Spotkanie było doskonałą okazją do wyróżnienia uczniów piątkowskiej podstawówki, którzy znają i stosują zasady fair play. Na takie wyróżnienie zasłużyła uczennicę z klasy VIII b Aleksandra Adamiak, która potrafiła wesprzeć koleżankę podczas 20. Młodzieżowych Wyścigów Rowerowych Powiatu Łęczyckiego ?Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego? w Witowie, w dniu 18.09.2021r. Ola zrezygnowała z dalszej jazdy, gdy uznała, że udzielenie pomocy jest ważniejsze niż pościg za wygraną.
Jesteśmy dumni z takiej postawy naszej uczennicy – podkreśliła pani dyrektor. Olę uhonorowano statuetką w podziękowaniu za postawę FAIR PLAY. Ponadto Ola otrzymała z rąk Pana Nowickiego  książkę ?FAIR PLAY? i koszulkę.
Podczas debaty odbył się także quiz w wyniku, którego dwoje uczniów zostało nagrodzonych gadżetami przez Panią Kowalską.

Statuetki w podziękowaniu za wieloletnią współpracę przy organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Łęczyckiego w Wyścigach Rowerowych ?Jedziemy śladami Mieczysława Nowickiego? i krzewienie zasad fair play otrzymali: Pani dr Jolanta Kowalska, Pan Mieczysław Nowicki i Pan Burmistrz Piątku Krzysztof Lisiecki.

Na koniec Gości uhonorowano gromkimi brawami. Wpisali się do kroniki szkolnej, by uwieńczyć to ważne wydarzenie w życiu szkoły i środowiska. Wyrazili słowa pochwały dla działań Szkoły na rzecz promowania postaw i zasad FAIR PLAY.

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content