Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Piątek w 2021 roku

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service Centrum Sp. z o.o. informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Odpady komunalne: 21.01,  18.02,  18.03,  15.04,  29.04,  13.05,  27.05,  10.06,  24.06,  8.07,  22.07,  5.08,  19.08,  2.09,  16.09,  30.09,  14.10,  28.10,  25.11,  23.12

Odpady zielone (brązowe worki):  21.01,  18.02,  18.03,  15.04,  29.04,  13.05,  27.05,  10.06,  24.06,  8.07,  22.07,  5.08,  19.08,  2.09,  16.09,  30.09,  14.10,  28.10,  25.11,  23.12

Odpady selektywne (żółte worki): 20.01,  17.03,  1.04,  12.05,  9.06,  7.07,  4.08,  13.10,  2.12

Odpady selektywne (zielone worki): 4.03,  28.06,  1.09,  8.12

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się sprzed posesji w dniu 15/11/2021.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy piątek

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku, opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

Uwaga: worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych
( odpady odbierane będą wyłącznie z koszy i worków ).

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na szkło zbierane u źródła.  Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać szkło (również plastik) do punktów gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach na terenie gminy Piątek.

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika twardego na odpady zmieszane właściciele otrzymują worek koloru czarnego, który w uzasadnionych przypadkach dostawiają do pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą dostarczane przez firmę w dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Piątku.

Informacje o braku odbioru odpadów przez firmę PreZero Service Centrum zgodnie z w/w harmonogramem zainteresowani przekazują telefonicznie do PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 ? Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Piątku: tel. nr 24 722- 11-23; 24 722-12-39.

Większe ilości jednorodnych odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady zielone (bioodpady), odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne) zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 700 ? 1500  od poniedziałku do piątku, za okazaniem dowodu opłaty za śmieci.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej  osi.

UWAGA ?  OD 01.01.2021 roku ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!

Opłaty za odpady komunalne prosimy wpłacać na konto BSZŁ O/Piątek numer rachunku:
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021

Harmonogram odbioru odpadów – Gmina Piątek 2021

Skip to content