Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Harmonogram odbioru odpadów stałych na terenie gminy Piątek w 2024 roku

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service Centrum Sp. z o.o. informują o terminach odbioru odpadów od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Odpady komunalne:  18.01, 15.02, 14.03, 11.04,  25.04,  9.05,  23.05,  6.06,  20.06, 4.07,  18.07,  1.08,  14.08,  29.08,  12.09, 26.09,  9.10,  24.10,  21.11,  19.12 

Odpady zielone (brązowe worki):   17.01, 14.02, 13.03, 10.04, 24.04, 8.05, 22.05, 5.06, 19.06, 3.07, 17.07, 31.07, 13.08, 28.08, 11.09, 25.09, 8.10, 23.10, 20.11,  18.12 

Odpady selektywne (żółte worki):  4.01, 30.01,  28.02,  26.03,  24.04,  21.05,  19.06,  17.07, 13.08, 11.09, 9.10, 6.11, 4.12 

Odpady selektywne (zielone worki): 2.01,  27.02,  22.04,  17.06, 9.08, 8.10, 3.12

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej:  co  tydzień  w  każdy  czwartek.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się sprzed posesji w dniu 5 listopada 2024r.

Urząd Miejski w Piątku informuje, że miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić  przelewem w oddziale bankowym lub w placówce pocztowej na rachunek bankowy  Gminy  Piątek  o  numerze konta 97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w terminie:

– za miesiąc styczeń – do 29.01.2024 r.
– za miesiąc luty – do 29.02. 2024 r
– za miesiąc marzec – do 29.03.2024 r.
– za miesiąc kwiecień – do 30.04.2024 r.
– za miesiąc maj – do 31.05.2024 r.
– za miesiąc czerwiec – do 28.06.2024 r.
– za miesiąc lipiec – do 31.07.2024 r.
– za miesiąc sierpień – do 30.08.2024 r.
– za miesiąc wrzesień – do 30.09.2024 r.
– za miesiąc październik – do 31.10.2024 r.
– za miesiąc listopad – do 29.11.2024 r.
– za  miesiąc  grudzień –  do 31.12.2024 r.

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku, opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

Uwaga: worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych (odpady odbierane będą wyłącznie z koszy i worków).

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika twardego na odpady zmieszane właściciele otrzymują worek koloru czarnego, który w uzasadnionych przypadkach dostawiają do pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą dostarczane przez firmę w dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Piątku.

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na szkło zbierane u źródła.  Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać szkło (również plastik) do punktów gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach  na  terenie  gminy  Piątek.

Lokalizacja  pojemników: Piątek – ulice:  Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska ZSMR, Kutnowska – sklep, Łowicka (targowica), Literacka (przy cmentarzu), Sułkowska (przy DINO), Łęczycka (przy cmentarzu) Piekary – świetlica, Górki Pęcławskie – sklep, Goślub-Osada, Goślub OSP, Balków – sklep, Czerników – szkoła, Śladków Rozlazły – zlewnia, Pokrzywnica – sklep, Konarzew – dawny sklep, Konarzew – plac zabaw, Jasionna – dawna SKR, Janków – remiza OSP,  Stare Piaski, Sypin  (rozdroże), Bielice, Pokrzywnica,  Mysłówka   (rozdroże  na  Dunaj), Witów – przy  drodze  na  Silne  Błota.

UWAGA: Butelki typu PET, przed wrzuceniem do pojemnika prosimy zgniatać!!! 
Szkło i plastik dostarczany do punktów gniazdowych należy wrzucać do pojemników, a nie zostawiać obok!!!

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać następnego dnia od terminu ustalonego w harmonogramie telefonicznie do PreZero Service Centrum Sp. z o. o. – Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, tel.: (+48) 24-254-29-87  Logistyka, tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta lub do Urzędu Miejskiego w Piątku: tel. nr 24 722- 12-38; 24 722-12-39.

Większe ilości jednorodnych odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady zielone (bioodpady), odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne) zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku, za okazaniem dowodu opłaty za śmieci.

 Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie przed godz. 6:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej  osi. Odpady będą odbierane w godz. 6:00 – 22:00

harmonogram odbioru odpadów 2024

 

Skip to content