Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Harmonogram odbioru odpadów stałych na terenie gminy Piątek w 2021 roku

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service Centrum Sp. z o.o. informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Odpady komunalne: 21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 8.07, 22.07, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12

Odpady zielone (brązowe worki):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 8.07, 22.07, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12

Odpady selektywne (żółte worki): 20.01, 17.03, 1.04, 12.05, 9.06, 7.07, 4.08, 13.10, 2.12

Odpady selektywne (zielone worki): 4.03, 28.06, 1.09, 8.12

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się sprzed posesji w dniu 15/11/2021.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy piątek

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku, opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

Uwaga: worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych
( odpady odbierane będą wyłącznie z koszy i worków ).

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na szkło zbierane u źródła.  Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać szkło (również plastik) do punktów gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach na terenie gminy Piątek.

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika twardego na odpady zmieszane właściciele otrzymują worek koloru czarnego, który w uzasadnionych przypadkach dostawiają do pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą dostarczane przez firmę w dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Piątku.

Informacje o braku odbioru odpadów przez firmę PreZero Service Centrum zgodnie z w/w harmonogramem zainteresowani przekazują telefonicznie do PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Piątku: tel. nr 24 722- 11-23; 24 722-12-39.

Większe ilości jednorodnych odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady zielone (bioodpady), odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne) zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 700 – 1500  od poniedziałku do piątku, za okazaniem dowodu opłaty za śmieci.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej  osi.

UWAGA –  OD 01.01.2021 roku ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO!

Opłaty za odpady komunalne prosimy wpłacać na konto BSZŁ O/Piątek numer rachunku:
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021

Harmonogram odbioru odpadów – Gmina Piątek 2021

Back to top
Skip to content