Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Harmonogram odbioru odpadów stałych na terenie gminy Piątek w 2022 roku

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service Centrum Sp. z o.o. informuje o terminach odbioru odpadów od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Odpady komunalne: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 9.06, 23.06, 7.07, 21.07, 4.08, 18.08, 1.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12

Odpady zielone (brązowe worki): 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 9.06, 23.06, 7.07, 21.07, 4.08, 18.08, 1.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12

Odpady selektywne (żółte worki): 4.01, 3.02, 3.03, 31.03, 29.04, 27.05, 23.06, 20.07, 25.08, 21.09, 20.10, 14.11, 15.12

Odpady selektywne (zielone worki): 5.01, 4.02, 4.03, 1.04, 25.04, 30.05, 24.06, 22.07, 26.08, 23.09, 21.10, 16.11, 16.12

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy piątek

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się sprzed posesji w dniu 17 listopada 2022.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić przelewem w oddziale bankowym lub w placówce pocztowej na rachunek bankowy Gminy Piątek o numerze 97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w terminie:
– za miesiąc styczeń – do 31.01.2022
– za miesiąc luty – do 28.02.2022 r.
– za miesiąc marzec – do 31.03.2022 r.
– za miesiąc kwiecień – do 30.04.2022 r.
– za miesiąc maj – do 31.05.2022 r.
– za miesiąc czerwiec – do 30.06.2022 r.
– za miesiąc lipiec – do 30.07.2022 r.
– za miesiąc sierpień – do 31.08.2022 r.
– za miesiąc wrzesień – do 30.09.2022 r.
– za miesiąc październik – do 29.10.2022 r.
– za miesiąc listopad – do 30.11.2022 r.
– za miesiąc grudzień – do 31.12.2022 r.
Wysokość stawki za odbiór odpadów segregowanych wynosi 33 zł. od osoby.

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku, opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

Uwaga: worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych (odpady odbierane będą wyłącznie z koszy i worków).

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na szkło zbierane u źródła.  Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać szkło (również plastik) do punktów gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach na terenie gminy Piątek.

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika twardego na odpady zmieszane właściciele otrzymują worek koloru czarnego, który w uzasadnionych przypadkach dostawiają do pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą dostarczane przez firmę w dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Piątku.

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać następnego dnia od terminu ustalonego w harmonogramie telefonicznie do:

  1. PreZero Service Centrum Sp. z o. o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta
  2. 2. Urzędu Miejskiego w Piątku: tel. nr 24 722- 12-38; 24 722-12-39.

Większe ilości jednorodnych odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady zielone (bioodpady), odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne) zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 7:00  – 15:00  od poniedziałku do piątku, za okazaniem dowodu opłaty za śmieci.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej  osi.

Harmonogram odbioru odpadów – 2022

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content