Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Harmonogram odbioru odpadów stałych na terenie gminy Piątek w II połowie 2020 roku

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. informuje o terminach odbioru odpadów od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

Odpady komunalne: 9.07,  23.07,  6.08,  20.08,  3.09,  17.09,  1.10,  15.10,  29.10,  26.11, 23.12
Odpady zielone (brązowe worki): 9.07,  23.07,  6.08,  20.08,  3.09,  17.09,  1.10,  15.10,  29.10,  29.11,  23.12
Odpady selektywne (żółte worki): 22.07,  16.09,  13.11
Odpady selektywne (zielone worki): 19.08,  14.10,  10.12

Harmonogram do pobrania

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywał się będzie sprzed posesji w dniach 24/11/2020.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy piątek

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i  konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku, opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

Uwaga: worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych (odpady odbierane będą wyłącznie z koszy i worków).

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na szkło zbierane u źródła.  Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać szkło (również plastik) do punktów gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach na terenie gminy Piątek.

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika twardego na odpady zmieszane właściciele otrzymują worek koloru czarnego, który w uzasadnionych przypadkach dostawiają do pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą dostarczane przez firmę w dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Piątku.

Informacje o braku odbioru odpadów przez firmę PreZero Service Centrum zgodnie z w/w harmonogramem zainteresowani przekazują telefonicznie do PreZero Service Centrum Sp. z o. o. tel. nr: 24-254-29-87 lub                 Urzędu Miejskiego w Piątku: tel. nr 24 722- 11-23; 24 722-12-39.

Większe ilości jednorodnych odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady zielone (bioodpady), odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne) zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 700 – 1500  od poniedziałku do piątku, za okazaniem dowodu opłaty za śmieci.

Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej  osi.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:

PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi Klienta

Back to top
Skip to content