Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Laptopy do zdalnej nauki dla uczniów z rodzin 3+

W połowie maja ruszył nabór wniosków do programu ?zdalna szkoła +?. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów. Gmina Piątek niezwłocznie przystąpiła do projektu.

Wysokość dofinansowania określona została w jedenastu kategoriach. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy. Gmina Piątek zaszeregowana została do III kategorii określającej wartość dofinansowania na poziomie 55 000 zł.

Burmistrz Piątku zlecił dyrektorom placówek oświatowych dla których Gmina jest organem prowadzącym, przeprowadzenie rozeznania w zakresie określenia zapotrzebowania na niezbędny sprzęt do zdalnej nauki dla dzieci z rodzin 3+. Po złożeniu wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, kierując się wytycznymi dotyczącymi parametrów sprzętu i jego maksymalną jednostkową kwotą zakupu, wysokością dofinansowania, zgłoszonym zapotrzebowaniem i obowiązującymi procedurami w zakresie zakupów Gmina złożyła zamówienie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów ? 22 laptopów.
Zakupione laptopy zostały przekazane przez Burmistrza Krzysztofa Lisieckiego do szkół, skąd trafią do uczniów z rodzin 3+.

Skip to content