Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hodowco zgłoś fakt posiadania drobiu/ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie uprzejmie informuje, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz.U. z 2022 r. poz.768) nakłada na posiadaczy drobiu obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
Wypełniony formularz Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków należy:
• złożyć osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie lub
• przesłać pocztą na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno lub
• przesłać drogą e-mail na adres: sekretariat@piw.kutno.pl

Zgłoszenie faktu posiadania drobiu/ptaków

Skip to content