Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

II edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta

Ruszył nabór do II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do 28 lutego 2022 r. Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP ? Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:
? poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej; której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,
? potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,
? krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.
Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają własnego logo, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła); prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e?maila zawierającego kartę zgłoszeniową na adres e?mail.
Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Etap wojewódzki

Konkurs na szczeblu wojewódzkim składa się z 2 etapów cząstkowych:
? oceny formalnej kart zgłoszeniowych,
? oceny na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych.
Koła, które uzyskają ? w ramach każdego województwa ? największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II.
W II etapie Komisja konkursowa ? na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła ? dokona wyboru Laureatów na szczeblu wojewódzkim.

Ogłoszenie wyników

Wyniki etapu wojewódzkiego zostaną ogłoszone w kwietniu 2022 r. i opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ? www.prezydent.pl.

Nagrody

Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w czerwcu 2022 r., który planowany jest w formule stacjonarnej.
Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą na etapie wojewódzkim Konkursu 2. i 3. miejsce ? w ramach każdego województwa ? otrzymają dyplomy Laureatów.
Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 4. i 5. miejsce ? w ramach każdego województwa ? otrzymają dyplomy?wyróżnienia.
Pozostali uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.

Etap ogólnopolski

Uczestnikami etapu ogólnopolskiego Konkursu zostaną zwycięzcy Konkursu na etapie wojewódzkim.
Planowany termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego: czerwiec 2022 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ?Mazowsze? w Otrębusach.
Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: ?Ostatki w polskiej tradycji?.
Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.
Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na potrzeby Konkursu:
? specjały kuchni regionalnej, o których mowa w § 12 pkt 1 Regulaminu Konkursu, obejmujące dwa wyroby cukiernicze oraz trzy potrawy wytrawne, nawiązujące do tradycji ostatków.
? inscenizację słowno?muzyczno?ruchową, o której mowa § 12 pkt 2 Regulaminu Konkursu, nie dłuższą niż 4 minuty.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2022 w dniu Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP.
Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2022, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.

Nagrody

Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez Komisję konkursową. Miejsca 2. i 3. oraz 13 wyróżnień otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich, które uzyskają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów. Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:
1. miejsce ? 10.000,00 zł brutto;
2. miejsce ? 6.000,00 zł brutto;
3. miejsce ? 4.000,00 zł brutto.

Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każdy członek Koła uczestniczący w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni).
Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w Konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.
Koła Gospodyń Wiejskich, które zostaną Laureatami Konkursu otrzymają także zaproszenie do uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich w roku, w którym odbywa się Konkurs.
Finaliści Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.
Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu.
W przypadku dodatkowych pytań możliwy jest kontakt telefoniczny z Sekretariatem Biura Wydarzeń Krajowych KPRP w godz. 9.00?15.00; tel. 22 695 11 99.

Plakat

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Skip to content