Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja PGW Wody Polskie

PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź Wschód informuje, że została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację prac utrzymaniowych w ramach zadania „Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 6 części. Część 5: „Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego Łódź Wschód”. Zakresem prac objęta jest rzeka Kanał Łazin Borów, zgodnie z poniższą tabelą.

Przewidywany termin rozpoczęcia: 13.11.2023r.

Skip to content