Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Na ulicy Kutnowskiej powstaje aktywne oznakowanie przejścia

Na ulicy Kutnowskiej w Piątku (okolice ZSMR) prowadzone są prace związane z montażem aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych.  Inwestycja ZDW prowadzona jest w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich poprzez modernizację infrastruktury drogowej i wprowadzenie aktywnego oznakowania”. Projekt ten  polega na modernizacji infrastruktury drogowej poprzez budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, autobusowych peronów przystankowych oraz wymianę bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z odtworzeniem oznakowania i regulacją odwodnienia drogi. Na drogach wojewódzkich, w miejscach szczególnie niebezpiecznych, przewiduje się budowę sygnalizacji świetlnych i aktywnych przejść dla pieszych. Głównym celem projektu jest: upłynnienie ruchu, poprawa widoczności i zmniejszenie liczby wypadków. Przyjęte rozwiązania zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci.

Przejście na ulicy Kutnowskiej będzie pierwszym w Piątku przejściem dla pieszych z oznakowaniem aktywnym (i drugim na terenie gminy). Obecnie ustawione są już słupy do montażu aktywnego oznakowania, które będzie zasilane z odnawialnych źródeł energii (solar i turbina wiatrowa). Jak udało się nam ustalić – kontrowersyjna lokalizacja słupa po środku zachodniego chodnika przy ulicy Kutnowskiej ma zostać zmieniona.

Skip to content