Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja w sprawie dodatku węglowego

Burmistrz Piątku informuje, że wnioski o wypłatę jednorazowego dodatku węglowego można składać od 22 sierpnia 2022 r do 30 listopada 2022 r. elektronicznie (na skrzynkę ePUAP GOPS w Piątku – adres skrytki /GOPS_PIATEK/SkrytkaESP, wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku – ul. Łowicka 4.

Szczegółowe informacje są udzielane pod nr telefonu: 24 722 10 64 i 24 722  13 64.

Formularz wniosku o dodatek węglowy do pobrania poniżej. Formularze są dostępne także w siedzibie GOPS w Piątku i na stronie internetowej www.gopspiatek.naszops.pl

wniosek
klauzula informacyjna
oświdczenie

Skip to content