Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacje GOPS w Piątku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

  • świadczenia „Dobry Start”,
  • świadczeń rodzinnych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na okres zasiłkowy 2020/2021 są przyjmowane drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP) – od dnia 1 lipca, a w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia. 

 UWAGA DOTYCZY WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Nie ma potrzeby składania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+)
w roku 2020, gdyż na ten rok świadczenia są już przyznane informacjami wydanymi
po 01-07-2019 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021r.,
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Od 1 października 2020 r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosić będzie 900,00 zł na osobę.  Będzie miało  zastosowanie pierwszy raz we wnioskach na okres świadczeniowy zaczynający się 1 października 2020 r. Od tej daty zacznie także obowiązywać w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego mechanizm „złotówka za złotówkę” – w przypadku, gdy dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia alimentacyjnego przysługującego danej osobie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, a kwotą o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy różnica jest niższa niż 100,00 zł świadczenie nie przysługuje.

Skip to content