Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gmina Piątek przyjazna bocianom

Na terenie gminy Piątek znajduje się obecnie 45 bocianich gniazd. W roku 2020 zamieszkałych jest 28 bocińców, w których wylęgły się po 2- 4 bociany. 
14 bocianich gniazd znajduje się na platformach umieszczonych przez gminę na wolnostojących słupach rozstawionych na terenie całej gminy. Do liczby tej należy dodać jeszcze 6 gniazd zlokalizowanych na wolnostojących słupach i 4 na platformach umiejscowionych na dachach budynków, które ustawione zostały przez osoby prywatne.
W krajobraz gminy Piątek wpisują się też gniazda na platformach zamontowanych na słupach energetycznych należących do firmy Energa Operator. Jest ich 14 szt.

Skip to content