Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kampania ?16 Dni przeciwko przemocy? – skład zespołu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku w ramach Kampanii pn. ?16 Dni przeciwko przemocy? informuje o nowym składzie Zespołu Interdyscyplinarnego. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wchodzą:

Martyna Kacprzak- przewodnicząca zespołu- przedstawiciel GOPS w Piątku
Janina Wejt-Świątkiewicz- zastępcza przewodniczącej- przedstawiciel GKRPA w Piątku
Ewa Błaszczyk-przedstawiciel GOPS w Piątku
Krzysztof Sidorowicz-przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy/Posterunku Policji w Piątku
Aleksandra Kacprzak-przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Piątku
Joanna Śliwińska-przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Czernikowie
Robert Czerwiński-przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Łęczycy
Daniel Gorący- przedstawiciel Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa
Anna Urbanek-Grochala- przedstawiciel Zakładu Leczniczego SANITAS.

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO:

  • integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pamiętaj! Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc.

Skip to content