Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

List do Mikołaja

List do Mikołaja to akcja prowadzona przez asystenta rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku. W ramach swojego działania asystent rodziny wraz z dziećmi z rodzin objętych jego wsparciem pisali w październiku 2021r. listy do Mikołaja. Dzięki zaangażowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku i dwóch anonimowych darczyńców udało się zorganizować paczki mikołajkowe dla 9 dzieci objętych wsparciem asystenta rodziny. Wszystkim osobom zaangażowanych w działanie serdecznie dziękujemy.

Kierownik GOPS w Piątku Martyna Kacprzak
i Asystent rodziny Anna Kasica

Skip to content