Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kampania informacyjna GOPS w Piątku – „Porozmawiajmy o depresji”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku prowadzą kampanię informacyjną pod nazwą ?Porozmawiajmy o DEPRESJI?. W ramach kampanii szczególnie zachęcamy do skorzystania z porad psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Piątku. Pracownicy socjalni upowszechniają materiały informacyjne na temat depresji i wskazują miejsca, gdzie można szukać pomocy w tej poważnej chorobie. Czas pandemii spowodował, że depresja stała się zjawiskiem bardzo powszechnym. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na ten problem i zachęcamy do skorzystania z oferowanych materiałów oraz porad psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w Piątku.

Terminy przyjęć psychologa w Punkcie Konsultacyjnym:

15.11.2021r. godz. 13.30-18.00

29.11.2021r. godz. 13.30-18.00

13.12.2021r. godz. 13.30-18.00

27.11.2021r. godz. 13.30-18.00

Skip to content