Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Spotkanie rodziców z policjantami Posterunku Policji w Piątku

W czwartek, 21 października 2021r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego gościli policjanci z Posterunku Policji w Piątku, którzy przeprowadzili pogadankę skierowaną do rodziców uczniów klas I ? VIII na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i związanej z tym odpowiedzialności osób dorosłych.

Funkcjonariusze przypomnieli także konsekwencje prawne wynikające z podejmowania przez małoletnich i nieletnich działań zabronionych i noszących znamiona przestępstwa. Omówili ważne zagadnienia, takie jak: odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Policjanci poruszyli także temat tzw. cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.
Na spotkaniu rodzice dowiedzieli się, jakie prawa i obowiązki mają ich dzieci, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Funkcjonariusze uświadomili uczestnikom spotkania, że ich dzieci mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach Programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Piątku, zmodyfikowanego zgodnie z rekomendacjami MEiN i Kierunkami polityki oświatowej państwa w roku 2021/2022.

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content