Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Komunikat Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łęczycy

W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, Wydział Komunikacji informuje, że od dnia 1 lipca 2023 r. czas na dokonanie czynności w postaci zawiadomienia o nabyciu  (zakupu) pojazdu lub zbyciu (sprzedaży) pojazdu wynosi 30 dni, licząc od dnia zawarcia umowy lub daty wystawienia dokumentu przenoszącego własność.

Czas na dokonanie rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju członkowskiego Unii Europejskiej od dnia 1 lipca 2023 r. także wynosi 30 dni, licząc od daty sprowadzenia pojazdu na terytorium Polski.

Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu można dokonać online za pośrednictwem profilu zaufanego, osobiście w godzinach obsługi interesantów, po pobraniu ważnego biletu z biletomatu (Wydział Komunikacji -> Odbiór dowodów rejestracyjnych i inne sprawy), umówieniu wizyty online (zobacz: system kolejkowy) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej załączając wypełnione zawiadomienie wraz z kopią dokumentu przenoszącego własność (wzory dokumentów dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej).

System kolejkowy – https://bezkolejki.eu/spleczyca

Wzory dokumentów https://leczyca.biuletyn.net/?bip=1&cid=37&bsc=N

Informujemy ponadto, iż z dniem 1 lipca 2023 r. w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego prawa jazdy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, wpisy w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenia szkolenia okresowego oraz uprawnienia do kierowania pojazdami, których ważność upłynęła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zachowują ważność przez okres 60 dni. Dokumenty te podlegają wymianie.

tekst i foto: Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Skip to content