Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

konsultacje społeczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 101/2020 Burmistrza Piątku z dnia 30 grudnia 2020r. w dniach od 7 stycznia 2021r. do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzone są konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021-2024.

Konsultacje przeprowadzone są poprzez podanie do publicznej wiadomości projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Piątek na lata 2021- 2024.
W celu zgłoszenia uwag do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2024 prosimy o wypełnienie formularza Konsultacji Społecznych i wysłanie pocztą elektroniczną na adres: ugpiatek@ugpiatek.pl
Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.
Formularz konsultacyjny – .doc – dostępny jest na stronie http://bip.ugpiatek.pl/index.php?cid=288&bip_id=3411
Skip to content