Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapisy na szczepienia startują 15 stycznia 2021 r.

szczepienia covid-19

Zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 krok po kroku. Jak to będzie wyglądać w najbliższym czasie. Poniżej najważniejsze informacje.

Proces szczepienia seniorów powyżej 70. i 80. roku życia wystartuje w tym samym momencie, ale seniorzy powyżej 80. roku życia będą mieli przywilej zarejestrowania się na szczepienia jako pierwsi.

Zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 krok po kroku:

 • 15 stycznia 2021 r. zostanie uruchomiona centralna rejestracja i możliwość umawiania szczepień seniorów powyżej 80. roku życia
 • 18 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia mieszkańców domów pomocy społecznej
 • 22 stycznia 2021 r. to data rozpoczęcia umawiania terminów szczepień osób powyżej 70. roku życia
 • 25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia populacyjne dla seniorów powyżej 70. roku życia

etap ?1? szczepień

– pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

etap ?2? szczepień

– osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

etap ?3? szczepień

– przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19? Procedura krok po kroku

Proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (e-skierowanie), którego ważność wynosi 60 dni od dnia wystawienia. Zaproszenia będą generowane w sposób automatyczny w systemie P1 (Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.). W uzasadnionych przypadkach, również lekarze, będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie. Dotyczy to m.in. osób nieposiadających numeru PESEL, a także osób, które chcą przyjąć szczepienie, lecz ważność pierwszego dokumentu minęła.

Potwierdzenie rejestracji otrzymamy SMS-em

Zgodnie z planami rządu do informowaniu n.in. osób powyżej 60 roku życie wykorzystana zostanie m.in. komunikacja SMS – potwierdzenie rejestracji na szczepienie wraz z jego datą zostanie przesłane pacjentowi w wiadomości tekstowej.

Etapy szczepienia dla Polaków. Procedura krok po kroku

 • Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta
 • Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja przez lekarza
 • Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu
 • Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez konieczności ponownej rejestracji.

Gdzie będą dokonywane szczepienia w etapie pierwszym

 • w przychodniach (POZ)
 • w szpitalach
 • w szpitalach rezerwowych
 • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę
 • Zgodnie z narodowym programem szczepień ochronnych, punkt szczepień uruchomiono w każdej gminie.

UWAGA: Szczegółowa procedura zostanie opublikowana wkrótce.

etap ?0? szczepień

Pierwsze dawki (tzw. etap ?zero? szczepień) są przeznaczone dla osób najbardziej narażonych na zakażenie. Są to pracownicy:

– szpitali węzłowych
– pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych
– Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej
– aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki
– uczelni medycznych (w tym studenci kierunków medycznych).

Do grupy ?zero? zalicza się także:

– personel niemedyczny pracujący w wymienionych podmiotach, czyli administracyjny i pomocniczy ? bez względu na formę zatrudnienia (również wolontariusze i stażyści)
pracowników firm współpracujących z podmiotem medycznym, którzy stale przebywają w tym podmiocie,
– rodziców wcześniaków.


Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID-19?

Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem ? sięgającym nawet 95% ? szczepienie uchroni Cię przed zakażeniem COVID-19.

Bo uratujesz komuś życie
Szczepiąc się, myślisz również o innych ? członkach rodziny, przyjaciołach i znajomych. Ale także nieznajomych ? spotkanych przypadkiem na ulicy, czy w sklepie. Dzięki Tobie zwiększy się również ich bezpieczeństwo. Nawet jeśli czujesz się młody i silny, poprzez zaszczepienie przerwiesz łańcuch zakażeń.

Bo możesz!
Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne.

Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepiony to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa.

Bo zyskasz spokój
Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych.

Bo szczepionki są bezpieczne
Szczepionki są badane przez polskie i unijne instytucje. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne od decyzji Europejskiej Agencji Lekowej.

Bo zostaniesz zbadany
Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan zdrowia.

Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności!
Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normalnego życia.

Powrót do normalności oznacza:

 • odejście od maseczek,
 • swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi,
 • powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych,
 • dalszy rozwój gospodarki,
 • ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia,
 • swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów,
 • wakacje bez ograniczeń,
 • poprawę jakości życia nas wszystkich.Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Punkt szczepień w Gminie Piątek:

Skip to content