Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konsultacje z planowania przestrzennego – obręb Sypin – Borowiec oraz Łęka i Bielice

Zachęcamy do zgłaszania uwag w ramach uruchomionego modułu ? https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v_0EtXjmNEeAa0YzQrkMGs8mhxZ6so5IstJiIq2Je6JUMkpEWFc2TjBZRUhFSkk0WUJCNFEwQU1HWi4u  ? tylko do 15 października 2021r. Moduł został uruchomiony w ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym realizowany w ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym ? II edycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content