Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Laptopy trafiły już do szkół – wniosek z dofinansowaniem!

Komisja Europejska poparła pomysł, by zaoszczędzone do tej pory – w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – środki w wysokości 186 mln zł przekazać na zakup sprzętu dla szkół.  W dniu 1 kwietnia ruszył program „zdalna szkoła”. W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, tablety) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Jak czytamy na stronie cppc.gov.pl złożenie wniosku przez JST jest gwarancją wypłaty środków na zakup sprzętu dla szkół.

Gmina Piątek niezwłocznie przystąpiła do projektu. Mając na uwadze słowa Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji ?Zależy nam na czasie. Dlatego zdecydowaliśmy się na najszybszy i najprostszy tryb. Nasz cel to możliwie najmniej formalności i jak najszybsze wypłaty ? tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Jeśli któryś z samorządów już dziś wie, że jego nauczyciele lub uczniowie potrzebują sprzętu lub dostępu do internetu, już teraz może je kupować. Zwrócimy pieniądze za te zakupy ? dodaje szef MC? burmistrz Piątku zlecił dyrektorom placówek oświatowych dla których Gmina jest organem prowadzącym, przeprowadzenie szybkiego rozeznania w zakresie określenia zapotrzebowania na niezbędny sprzęt do zdalnej nauki.

Wysokość dofinansowania określona została  przez ministerstwo  w sześciu kategoriach. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba uczniów. Gmina Piątek zaszeregowana została do III kategorii określającej wartość dofinansowania na poziomie 60 000 zł.
Kierując się opublikowanymi przez ministerstwo wytycznymi dotyczącymi parametrów sprzętu i jego maksymalną jednostkową kwotą zakupu, wysokością dofinansowania, zgłoszonym zapotrzebowaniem i obowiązującymi procedurami w zakresie zakupów Gmina złożyła zamówienie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów. Kolejnym krokiem było wygenerowanie i złożenie wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dzięki błyskawicznym działaniom i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku udało się zakupić 30 szt. laptopów, które już 1 kwietnia trafiły do szkół, gdzie obecnie są przygotowywane do przekazania/użyczenia uczniom.

Środki przeznaczane na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

 

Urząd Miejski w Piątku informuje, że złożony do CPPC w dniu 2 kwietnia wniosek  został oceniony pozytywnie i w dniu 3 kwietnia znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 ?Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Skip to content