Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Trwają prace przy termomodernizacji kompleksu szkolnego

Mimo trudnych warunków spowodowanych ogłoszeniem stanu epidemii Gmina Piątek stara się prowadzić prace w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1”, wykorzystując czas przerwy w zajęciach szkolnych.

Postęp robót budowlanych na koniec marca 2020r. jest zgodny z przyjętym harmonogramem. Obecnie kontynuowane są roboty budowlane w zakresie modernizacji wewnętrznych instalacji c.o. oraz związane z modernizacją źródła ciepła – wykonanie odwiertów dolnego źródła pompy ciepła.

W marcu 2020r. nadal trwało rozliczanie projektu w ramach pierwszego wniosku o płatność rozliczającego otrzymaną w listopadzie zaliczkę w ramach umowy zawartej z RPO WŁ 2014-2020 na współfinansowanie projektu.

W marcu odebrano część wykonanych robót budowlanych, na które wykonawca wystawił fakturę.

Realizowany projekt wpłynie na poprawę jakości powietrza i ograniczenie zużycia energii, a w konsekwencji na wzrost konkurencyjności gospodarki niskoemisyjnej. Wypełnia on cele wskazane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piątek.

Back to top
Skip to content