Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Manewry zgrywające jednostek OSP z terenu Gminy Piątek

W dniu 16 września 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyły się manewry zgrywające jednostek OSP z terenu gminy Piątek. Głównym założeniem ćwiczeń było przeprowadzenie akcji gaśniczej w budynku szkoły połączonej z ewakuacją grupy uczniów. Ćwiczeniami kierował komendant gminny OSP druh Bogusław Foks wraz z druhem Łukaszem Gamrowskim. Obserwatorami z ramienia władz lokalnych był burmistrz i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Piątku – druh Krzysztof Lisiecki oraz Pan Andrzej Dobosz.

Skip to content