Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

mLegitymacja emeryta-rencisty w twoim telefonie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Łodzi informuje, że od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2022 r.1 , dotyczące legitymacji emeryta-rencisty.

Emerytom i rencistom, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymacje w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, wydamy automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu ? i tradycyjnej, i elektronicznej.

mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów.

Emeryci lub renciści, którzy chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL).

Co ważne, legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Data udostępnienia mLegitymacji w aplikacji mObywatel może jednak nie być tożsama z datą wejścia w życie rozporządzenia, choć wdrożenie na pewno nastąpi w styczniu 2023 r.

Do czasu uruchomienia mLegitymacji w mObywatelu dla świadczeń przyznanych od 1 stycznia 2023 r. z urzędu wydawana będzie legitymacja emeryta?rencisty w formie plastikowej karty.

 

 

Skip to content