Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Modernizacja budynku świetlicy gminnej w Piekarach

Stowarzyszenie „Przystań Piekary” zakończyło realizację projektu „Modernizacja budynku świetlicy gminnej w Piekarach”. W ramach realizacji projektu budynek został docieplony i otynkowany. Dookoła ułożono kostkę, dach wykończono podbitką, nad drzwiami wejściowymi zamontowano daszki. W każdym z pomieszczeń zainstalowano nowoczesną klimatyzację.
Kwota dofinansowania wyniosła 114 449,00 zł.
Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach naboru nr 2/2022 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym dróg, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Stowarzyszenie Przystań Piekary dziękuje LGD POLCENTRUM w Głownie za pomoc w realizacji projektu.

tekst i foto: Stowarzyszenie „Przystań Piekary”

Skip to content