Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakończenie projektu „Przedszkolaki w Gminie Piątek”

Z końcem roku szkolnego 2022/2023 Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku zakończyło realizację projektu pt: „Przedszkolaki w Gminie Piątek” współfinansowanego z środków europejskich. Głównym beneficjentem była Gmina Piątek. Projekt był wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w placówce utworzono nowe miejsca przedszkolne, wyposażono salę w nowe meble, sprzęt elektroniczny, pomoce dydaktyczne i zabawki. Udało się podnieść kwalifikacje zawodowe nauczycieli pracujących w przedszkolu oraz wzbogacić bazę edukacyjną przedszkola o dodatkowe zajęcia dla dzieci (j. angielski, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie TIK, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, robotykę, zajęcia taneczne).
Udział w projekcie wzbogacił przedszkole pod względem wyposażenia, nowych możliwości edukacyjno-dydaktycznych oraz doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć. Całkowita wartość projektu wyniosła 571 379,25 zł. Urząd Marszałkowski w Łodzi wytypował naszą placówkę do udziału w programie telewizyjnym promującym województwo łódzkie i jego rozwój przy wsparciu unijnych środków finansowych.
Dziękujemy wszystkim podmiotom i osobom zaangażowanym w projekt, za wsparcie i pomoc przy jego realizacji.

tekst i foto: Przedszkole w Piątku

Skip to content