Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Do 30 kwietnia można składać wnioski na dodatek osłonowy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

W Gminie Piątek realizacją dodatku osłonowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku. Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski należy składać w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piątku, ul. Łowicka 4, 99-120 Piątek pok. Nr 1 lub w wersji elektronicznej na skrzynkę e-puap GOPS w Piątku – adres skrytki /GOPS_PIATEK/SkrytkaESP

 Wniosek i wszystkie załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24.722-10-64, 24. 722-13-64.

Wnioski i wymagane załączniki do pobrania – https://gopspiatek.naszops.pl/n,wniosek-o-dodatek-oslonowy-2024

Skip to content