Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nabór wniosków na usunięcie i utylizację azbestu

Burmistrz Piątku informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2024 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piątku pokój nr 19 w terminie do 28.02.2024 r.

Skip to content