Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nie czekaj na ostatnią chwilę! Spisz się już teraz!

Od 1 kwietnia 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami:

  • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego,
  • wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (wywiady bezpośrednie będą realizowane w szczególnych przypadkach – jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli – i przy zachowaniu reżimu sanitarnego).

Obydwie metody polegają na uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywanej w formularzu spisowym.

Jak ze spisem radzą sobie mieszkańcy naszej gminy?
Na dzień 05 lipca 2021 r. spisało się 32,84% mieszkańców Gminy Piątek.
Gminny Komisarz Spisowy apeluje do mieszkańców o jak najszybsze spełnienie obowiązku spisowego. Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Obecnie w uruchomionym w Urzędzie Miejskim w Piątku Punkcie do samospisu nie ma kolejek i z pomocą pracowników Gminnego Biura Spisowego można spisać się w kilka minut. Szybkie przeprowadzenie samospisu umożliwia też udział w loterii spisowej, w której czeka wiele atrakcyjnych nagród – m.in. samochody osobowe. 

Uwaga!
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z nałożeniem kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania.

Urząd Miejski w Piątku informuje, że w poniedziałek 2 sierpnia do Gminy Piątek przyjedzie Spisobus, w którym w godz. 9:00-14:00 będzie można dokonać spisu.

Przypominamy, że osoby które nie posiadają komputera mogą skorzystać z uruchomionego w Urzędzie Miejskim w Piątku Punkt do samospisu. Umożliwia on skorzystanie z interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie spis.gov.pl. Urząd zapewnia również pomoc przy samospisie przeprowadzanym w punkcie. Z punktu można skorzystać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Piątku. Zapraszamy!

 

Back to top
Skip to content