Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nie czekaj na ostatnią chwilę! Spisz się już teraz!

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić samospis, polegający na uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych w formularzu spisowym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba objęta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, dane są zbierane metodami:

  • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego, który wprowadza dane uzyskane od respondenta do formularza spisowego,
  • wywiadu bezpośredniego, przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego przy pomocy urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (wywiady bezpośrednie będą realizowane w szczególnych przypadkach ? jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli ? i przy zachowaniu reżimu sanitarnego).

Obydwie metody polegają na uzupełnieniu danych dotyczących osoby spisywanej w formularzu spisowym.

Jak ze spisem radzą sobie mieszkańcy naszej gminy?
Na dzień 20 sierpnia 2021 r. spisało się 63,76% mieszkańców Gminy Piątek.

Gminny Komisarz Spisowy apeluje do mieszkańców o jak najszybsze spełnienie obowiązku spisowego. Nie warto czekać na ostatnią chwilę. Obecnie w uruchomionym w Urzędzie Miejskim w Piątku Punkcie do samospisu nie ma kolejek i z pomocą pracowników Gminnego Biura Spisowego można spisać się w kilka minut. Szybkie przeprowadzenie samospisu umożliwia też udział w loterii spisowej, w której czeka wiele atrakcyjnych nagród – m.in. samochody osobowe. 

Uwaga!
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z nałożeniem kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania.

Ulotka

Skip to content